About

Universitatea Hyperion din București

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

vă invită la:

Hyperion Psychology Conference (HPC)

Conferinţă naţională cu participare internaţională, având tema: „Reziliența psihologică în contextul abordărilor nonliniare a relațiilor psihice complexe”

Conferința se va desfășura în format hibrid (cu prezență fizică și online) în perioada 27-28.06.2023 între orele 10.00-18.00.

Se acordă credite COPSI.

Participarea poate fi în calitate de audienți, de autori/coautori ale unor lucrări științifice, sau puteți susține un workshop (uri).

Lucrările selectate vor fi publicate în revista indexată BDI „Romanian Journal of Psychological Studies” (https://rjps.hyperion.ro).

Pentru participare ca audient, prezentator al unei lucrări științifice cât și pentru a susține un workshop, înscrierile se efectuează  la adresele enumerate mai jos.

Înscrieri

Pentru participare ca audient în plen înscrierea se face la adresa https://forms.gle/VYotnfkS1FejtKFm7.

Pentru participare ca audient la workshop (uri) înscrierea se face la adresa https://forms.gle/VYotnfkS1FejtKFm7.

Pentru participare ca autor/coautor al unei (unor) lucrări înscrierea se face la adresa https://forms.gle/VYotnfkS1FejtKFm7.

Pentru susținere workshop (uri) înscrierea se face la adresa https://forms.gle/VYotnfkS1FejtKFm7.

Template-ul pentru redactarea lucrărilor se regăsește la adresa https://docs.google.com/document/d/1JEi_MEBptWJ5hOn-ALqdbZvmpzve-GV4DYIidkLCsV0/edit

Autorii se înscrisi vor trimite  lucrările, atât în limba română cât și în limba engleză, în format docx și PDF conform template-ul indicat, la adresa conferinta.psihologiehpc2023@gmail.com, până pe data de 23 iunie 2023.

Cadrele didactice și specialiștii în domeniu care doresc să susțină workshop (uri) înscriși vor trimite la adresa conferinta.psihologiehpc2023@gmail.com următoarele informații: Nume, prenume, Nr. Atestat liberă practică specialist/principal (ALP), titlul workshop-ului, conținutul pe scurt (maximum 500 cuvinte), cuvinte cheie până pe data de 11 iunie 2023.

Pentru participarea online, în calitate de audient în plen, ori în calitate de audient la workshop (uri) sau în calitate de autor/coautor al unei (unor) lucrări prezentate în plen cât și pentru susținerea unui (unor) workshop (uri), numai solicitanții înscriși vor primi pe email un link pentru platforma zoom/teams pe data de 26 iunie 2023.


Hyperion University at Bucharest

Faculty of Psychology and Educational Sciences

invites you to:

Hyperion Psychology Conference (HPC)

National conference with international participation, with the theme:

“Psychological resilience in the context of nonlinear approaches to complex psychic relationships”

COPSI credits are awarded

Participation can be as listeners, authors/co-authors of scientific papers, or you can support a workshop(s).

The selected works will be published in the BDI indexed journal “Romanian Journal of Psychological Studies” (https://rjps.hyperion.ro).

To participate as an audience, presenting a scientific paper as well as to support a workshop, registrations are made at the addresses listed below.

REGISTRATION

To participate as a plenary audience, register at  https://forms.gle/VYotnfkS1FejtKFm7.

To participate as an audience in the workshop(s), registration is done on  https://forms.gle/VYotnfkS1FejtKFm7.

To participate as an author/co-author of a paper(s), registration is done on  https://forms.gle/VYotnfkS1FejtKFm7.

To support workshop(s), registration is done on  https://forms.gle/VYotnfkS1FejtKFm7.

The template for writing papers can be found at https://docs.google.com/document/d/1JEi_MEBptWJ5hOn-ALqdbZvmpzve-GV4DYIidkLCsV0/edit .

The registered authors will send their works, in docx and PDF format according to the template, to email  conferinta.psihologiehpc2023@gmail.com, before the June 23, 2023.

Teaching staff and specialists in the field who wish to support workshop(s) will send by email conferinta.psihologiehpc2023@gmail.com: Name, Surname, No. Specialist/Principal free practice certificate (ALP), Title of the workshop, Brief content (maximum 500 words), Keywords, until June 11, 2023.

For online participation, as a plenary audience, or as an audience at the workshop(s) or as an author/co-author of a paper(s) as well as supporting a workshop(s), only registered applicants will receive a link for the Zoom/teams platform by email on June 26, 2023.
Vă invitam cu drag să participați la Conferința HPC (Hyperion Psychology Conference) “Tendințe contemporane și noi descoperiri în psihologie pe fondul pandemiei de Covid 19”. Conferința se va desfășura online Miercuri 29.06.2022 între orele 10-18.

Conferința este acreditată de Colegiul Psihologilor din România.
Puteți participa ca și audienți, dar puteți prezenta și lucrări cu rezultatele cercetărilor voastre, alături de un coordonator pe care îl alegeți dintre cadrele didactice ale facultății noastre.

Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-un număr special al revistei facultății noastre, Romanian Journal of Psychological Studies, sub forma unui articol în lb. engleză. Revista este indexata în 10 baze internaționale de date. https://rjps.hyperion.ro

Conferința “Tendințe contemporane și noi descoperiri în psihologie pe fondul pandemiei de Covid 19” 2022 se va desfășura on-line pe platforma “Zoom”, înscrierea participanților derulându-se prin trimiterea unui document semnat și atașat pe mail (fisa de înscriere), iar prezenta participanților la lucrările conferinței și la workshopuri se va realiza prin intermediul platformei, prin afirmația “prezent” pe chat-ul platformei zoom. Aceasta lista de prezenta va fi copiata și transferata în document word pentru a servi ca dovada a prezentei participanților. Formularele de feed-back vor fi trimise de participanți tot pe mail.

Înscrierile se fac la adresa de mail  conferintahpc2020@gmail.comVă invitam cu drag să participați la Conferința HPC (Hyperion Psychology Conference) “Perspective psihologice intervenționale centrate pe adaptarea la realitatea cotidiană”. Conferința se va desfășura online Marți 25.05.2021 între orele 10-18.

Conferința este acreditată de Colegiul Psihologilor din România.
Puteți participa ca si audienți, dar puteți prezenta și lucrări cu rezultatele cercetărilor voastre, alături de un coordonator pe care îl alegeți dintre cadrele didactice ale facultății noastre.

Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-un număr special al revistei facultății noastre, Romanian Journal of Psychological Studies, sub forma unui articol în lb. engleză. Revista este indexata in 10 baze internaționale de date. https://rjps.hyperion.ro

Conferința “Perspective psihologice intervenționale centrate pe adaptarea la realitatea cotidiană” 2021 se va desfășura on-line pe platforma “Zoom”, inscrierea participanților derulându-se prin trimiterea unui document semnat si atasat pe mail (fisa de inscriere), iar prezenta participanților la lucrările conferinței și la workshopuri se va realiza prin intermediul platformei, prin afirmatia “prezent” pe chat-ul platformei zoom. Aceasta lista de prezenta va fi copiata si transferata in document word pentru a servi ca dovada a prezentei participantilor. Formularele de feed-back vor fi trimise de participanti tot pe mail.

Link Zoom: https://us05web.zoom.us/j/8545803948?pwd=Unh1bUYvVnY1ZGtHMnRJR083eTlzdz09

ID: 8545803948

Passcode: 1Vă invitam cu drag să participați la Conferința HPC (Hyperion Psychology Conference) “Perspective inovative în domeniul psihologiei aplicate 2020” ce va avea loc online miercuri 13.05.2020 între orele 10-18.

Conferința este acreditată de Colegiul Psihologilor din România.
Puteți participa ca si audienți, dar puteți prezenta și lucrări cu rezultatele cercetărilor voastre, alături de un coordonator pe care îl alegeți dintre cadrele didactice ale facultății noastre.

Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-un număr special al revistei facultății noastre, Romanian Journal of Psychological Studies, sub forma unui articol în lb. engleză. Revista este indexata in 10 baze internaționale de date. https://rjps.hyperion.ro

Conferința “Perspective inovative în domeniul psihologiei aplicate 2020” se va desfășura on-line pe platforma “zoom”, înscrierea participanților derulându-se prin trimiterea unui document semnat și atașat pe mail (fișa de înscriere), iar prezența participanților la lucrările conferinței și la workshopuri se va realiza prin intermediul platformei, prin afirmația “prezent” pe chat-ul platformei zoom. Această listă de prezență va fi copiată și transferată în document word pentru a servi ca dovadă a prezenței participanților. Formularele de feed-back vor fi trimise de participanți tot pe mail.Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Hyperion, organizează în data de 16 mai 2019 începând cu ora 10, a treia ediție a Hyperion Psychology Conference (HPC 2019) având ca tematică:

Perspective inovative in domeniul psihologiei aplicate

Conferința este acreditată de Colegiul Psihologilor cu 8 credite!Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Hyperion, organizează în data de 11 mai 2018 începând cu ora 10, a doua ediție a Hyperion Psychology Conference (HPC 2018) având ca tematică:

Conceptul de reziliență în abordările psihologice actuale

Scopul conferinţei este să ofere practicienilor din arii diverse ale psihologiei un cadru academic în care să-și împărtășeasă rezultatele cercetărilor și ale muncii lor, precum și să faciliteze dezbateri pe teme de interes în domeniul psihologiei aplicate. Vor putea fi prezentate cercetări și studii de caz, vor fi conduse ateliere de lucru și vor exista oportunităţi de interacţiune între profesioniştii aflați în diverse etape ale carierei lor.

Vă invităm să participaţi cu studii, cercetări individuale sau de echipă, ce pot lua, ulterior forma unor articole ştiinţifice.

Lucrările se vor trimite pe adresa hpc.hyperion@gmail.com până la data de 02 mai.

Cele mai bune lucrări vor fi selectate şi autorii acestora vor fi invitaţi să trimită versiuni extinse pentru publicare în ROMANIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL STUDIES – jurnal indexat în opt baze de date.

 2017

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Hyperion, organizează în data de 19 mai 2017, prima ediție a Hyperion Psychology Conference (HPC 2017).

Scopul conferinţei este să ofere practicienilor din arii diverse ale psihologiei un cadru academic în care să-și împărtășeasă rezultatele cercetărilor și ale muncii lor, precum și să faciliteze dezbateri pe teme de interes în domeniul psihologiei aplicate. Vor putea fi prezentate cercetări și studii de caz, vor fi conduse ateliere de lucru și vor exista oportunităţi de interacţiune între profesioniştii aflați în diverse etape ale carierei lor.

Vă invităm să participaţi cu studii, cercetări individuale sau de echipă, ce pot lua, ulterior forma unor articole ştiinţifice.

Lucrările acceptate vor fi publicate în limba engleză într-un volum.

Cele mai bune lucrări vor fi selectate şi autorii acestora vor fi invitaţi să trimită versiuni extinse pentru publicare în ROMANIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL STUDIES – jurnal indexat în opt baze de date.

Vă așteptam să va înregistraţi şi să trimiteţi lucrări până pe data de 12 mai 2017. La această ediție participarea este gratuită.

Mai multe detalii veți găsi pe site-ul conferinţei: http://hpc.hyperion.ro/

Propunerile de participare cu workshop-uri și lucrări (orale sau poster) se vor trimite pe adresa hpc.hyperion@gmail.com până la data de 12 mai.

Translate »