Sections

Vor fi susținute prezentări pe teme:

  • Psihologie clinică și psihoterapie
  • Psihologie organizațională și managerială, a muncii, transporturilor și serviciilor
  • Psihologie aplicată în apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  • Psihologie educaţională, consiliere școlară şi vocaţională

Lucrările primite vor fi analizate de către Comitetul științific al conferinței. Va fi comunicată, prin email, decizia de acceptare /respingere celor care au depus propuneri de lucrări.

 

 

 2017

Vor fi susținute ateliere /prezentări orale pe temele:

  • Psihologie clinică și psihoterapie
  • Psihologie organizațională și managerială, a muncii, transporturilor și serviciilor
  • Psihologie aplicată în apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  • Psihologie educaţională, consiliere școlară şi vocaţională

Lucrările primite vor fi analizate de către Comitetul științific al conferinței. Va fi comunicată, prin email, decizia de acceptare /respingere celor care au depus propuneri de lucrări.

Translate »